retour1

ASHI-WAZA - Techniques de Jambe

ashi-guruma

ashi-guruma

de-ashi-barai

de-ashi-barai

hane-goshi-gaeshi

hane-goshi-gaeshi

harai-goshi-gaeshi

harai-goshi-gaeshi

harai-tsuri-komi-ashi

harai-tsuri-komi-ashi

hiza-guruma

hiza-guruma

ko-soto-gake

ko-soto-gake

ko-soto-gari

ko-soto-gari

ko-uchi-gari

 

ko-uchi-gari

 

o-uchi-gaeshi

o uchi gaeshi

 

o-guruma

o-guruma

 

okuri-ashi-barai

okuri-ashi-barai

 

o-soto-gaeshi

o-soto-gaeshi

 

o-soto-gari

o-soto-gari

 

o-soto-guruma

o-soto-guruma

 

o-soto-otoshi

o-soto-otoshi

o-uchi-gari

o-uchi-gari

 

sasae-tsurikomi-ashi

sasae-tsurikomi-ashi

 

tsubame-gaeshi

tsubame-gaeshi

uchi-mata-gaeshi

uchi-mata-gaeshi

 

ushi-mata

ushi-mata

 

retour1